Mediation

Mediation, arbitrage, conflictbemiddeling, wordt steeds belangrijker. Conflicten kosten niet alleen tijd, energie en geld, ze leiden vaak ook tot slapeloze nachten en verdriet.

Bij mediation gaat het er om in conflicten zoveel mogelijk te winnen voor alle partijen. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Of het nu gaat om arbeidsconflicten, familie- of burenruzies, echtscheidingen of zakelijke conflicten.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar. Ad Alblas is opgeleid tot mediator bij de ‘Merlijn Groep’. Hij stimuleert de partijen tot overleg en laat hun belangen centraal staan. Hij blijft neutraal en helpt hen een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.

Ad is een groot voorstander van mediation. ‘Een belangrijk voordeel is dat de partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en dat hun relatie niet onnodig wordt beschadigd. Mediation maakt anderen niet stuk, ook jezelf niet.’