Achtergrond

Mijn primaire taak (zie Curriculum Vitae) verricht ik als predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente in de monumentale Hooglandse kerk in het centrum van Leiden.

Deze geloofsgemeenschap heeft een open karakter, waardoor zowel protestanten als katholieken hier een spiritueel thuis vinden. Daarnaast komen er in de vieringen, kringen en voor individuele gesprekken ook belangstellenden zonder kerkelijke binding.

Zowel persoonlijke als maatschappelijke levensvragen worden aan de orde gesteld, waarbij gezocht wordt naar inspiratie en uitdaging vanuit de joods-christelijke traditie.

Verbreding

Na een 25-jarige kerkelijke loopbaan, afgelegd in Amsterdam en Leiden, wil ik mijn ervaring verbreden en ten dienste stellen aan ondernemingen en organisaties, die zich voor ingrijpende dilemma’s geplaatst zien.

De activiteiten laten zich onderscheiden in genoemde onderdelen.
Ervaring: Inmiddels mag ik een geschakeerd en gemêleerd gezelschap tot de kring rekenen, die op enigerlei wijze door mij persoonlijk worden begeleid.

Persoonlijke gegevens

Bedrijfsnaam: ADvisie
Naam: Ad Alblas
Telefoon: 071 523 2488
Mobiel: 06 547 970 98
E-mail:
Geboren: 8 december 1951 te Utrecht
Burgerlijke staat: gehuwd, vader van 4 kinderen

Curriculum Vitae

1987- heden: wijkpredikant te Leiden, in de Leidse Binnenstadsgemeente.

Vanaf 2001: vertrouwenspersoon, personal coach en sparring partner voor leden  van directies en Management-teams in de profit en non-profit sector.

1987 -1992: jaar tevens in de oecumenische geloofsgemeenschap in de (geloof-) gemeenschap leidde, begeleiding van problematische verhoudingen en conflicten, persoonlijke contacten als ‘sparing partner’ (ook buiten de kerkelijke gemeenschap) met o.a. ondernemers, werknemers, politici, ambtenaren, medici, therapeuten, onderwijskrachten, hulpverleners.

1982-1988: leraar godsdienst op de School voor Rijn- Kust en Binnenscheepvaart waardoor ervaring met (‘probleem’-) jongeren met o.a. begeleiding van reorganisatie en opzet samenwerking tussen begeleiding van conflicten in gezin en familie, bij relatiecrises en echtscheiding

1979-1987: wijkpredikant te Amsterdam- Watergraafsmeer, in een goede samen- werking van de Katholieke parochies

1975-1979: evangelist/kerkelijk opbouwwerker in Amsterdam- West, met innoverende activiteiten, groepsleiding en conflicthantering

Specialisatie en studies

2001: stage bij Philip Morris gericht op normen en waarden, en persoonlijke begeleiding van managers

2000: opleiding tot mediator bij Merlijn, conflictmanagement en training geregistreerd NMI- mediator

2000: coachingsopleiding bij Marezate, Center for servant-leadership

1999-2002: studie van drie maanden, gewijd aan kerk en bedrijfsleven, vooral Ondernemen

1979-1999: 20 jaar intensieve vorming in de pastorale werkgroep ‘Schakenbosch’ o.l.v. dr. A. F.Verheule, supervisor klinische pastorale vorming

1994: studie van drie maanden, gewijd aan gemeenteopbouw: ‘hoe mensen in de vroege kerk met conflicten omgingen en die uitbuitten…’

Opleidingen

1972-1979: studie Theologie aan de Rijks Universiteit Utrecht

1970-1972: vooropleiding Theologie te Utrecht (oude talen en –cultuur)

1970: een semester Sociale Academie ‘De Horst’ in Driebergen

1964-1969: H.B.S.-b in Gorinchem